Επιστροφές Χρημάτων

Επιστροφές Χρημάτων

Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί σε διάστημα 60λεπτών από την στιγμή της αγοράς με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας. Μετά το πέρας των 60λεπτών καμία επιστροφή δεν γίνεται δεκτή. Για να ακυρωθεί η παραγγελία σας απαιτείται αποστολή email στο sales@poster24.io στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός παραγγελίας που θέλετα να ακυρωθεί. Το Poster24 παρέχει άμεση υπηρεσία σχεδιασμού η οποία ξεκινάει από την στιγμή της παραγγελίας, γιαυτό τον λόγο υπάρχει αυστηρή πολιτική ακυρώσεων.